Ystävyysjärjestöt

Helsingin osakunnilla on ystävyysjärjestöjä niin muualla Suomessa kuin ulkomaillakin. Tähän on listattu kuka on kenenkin ystävä ja missä kaupungissa ystävyysjärjestöt löytyvät. Listaus on työn alla, joten OYV:n hallitus mieluusti vastaanottaa korjauksia ja päivityksiä listaan.

Nylands Nation
– Västgöta Nation, Uppsala
– Värmlands Nation, Uppsala
– Södermanlands-Nerikes Nation, Uppsala
– Wermlands Nation, Lund
– Wermlands Nation, Linköping
– Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet, Tukholma
– Nyländska Nation, Turku
– Korp! Ugala, Tartto
– Korp! Filiae Patriae, Tartto
– Det Norske Studentersamfund, Oslo
– Studenterforeningen, Kööpenhamina
– Burschenschaft Arminia Marburg, Marburg
– Die Verbindung Berliner Studentinnen Lysistrata, Berliini

Eteläsuomalainen Osakunta
– Eesti Üliopilaste Selts Põhjala, Tartto
– Eesti Naisüliopilaste Selts, Tartto
– Stockholms Nation, Uppsala
– Värmlands Nation, Uppsala
– Malmö Nation, Lund
– Studenterforeningen, Kööpenhamina
– Det Norske Studentersamfund, Oslo
– Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta, Espoo

Savolainen Osakunta
– Korp! Indla, Tartto
– Korp! Fraternitas Estica, Tartto
– Värmlands Nation, Uppsala
– Wermlands Nation, Lund
– Wermlands Nation, Linköping

Karjalainen Osakunta
– Västmanlands-Dala Nation, Uppsala
– Helsingkrona Nation, Lund
– Blekingska Nation, Lund
– Korp! Vironia, Tartto
– Östra Finlands Nation, Helsinki
– Turun yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta, Turku
– Östra Finlands Nation vid Åbo Akademi, Turku

Hämäläis-Osakunta
– Korp! Sakala, Tartto
– Korp! Filiae Patriae, Tartto
– Uplands Nation, Uppsala
– Lunds Nation, Lund
– Korporacija Neo-Lithuania, Kaunas

Keskisuomalainen Osakunta
– Korp! Fraternitas Liviensis, Tartto
– Västgöta Nation, Uppsala
– Västgöta Nation, Lund
– Västgöta Nation, Linköping
– Södermanlands-Nerikes Nation, Uppsala
– Studentu korporacija Fraternitas Livonica, Riika
– Studensu korporacija Daugaviete, Riika

Kymenlaakson Osakunta
– Korp! Fraternitas Tartuensis, Tartto
– Korp! Sororitas Estoniae, Tartto
– Kalmar Nation, Uppsala
– Hallands Nation, Lund
– Wiipurilainen Osakunta, Helsinki
– Turun yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta, Turku

Åbo Nation
– Smålands Nation, Uppsala
– Blekingska Nation, Lund
– Åländska Studentföreningen i Helsingfors, Helsinki
– Åbolands Nation, Turku

Varsinaissuomalainen Osakunta
– Korp! Rotalia, Tartto
– Östgöta Nation, Uppsala
– Östgöta Nation, Lund

Satakuntalainen Osakunta
– Gästrike-Hälsinge Nation, Uppsala
– Üliopilaste Selts Raimla, Tartto
– EYS Veljesto, Tartto
– Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta, Turku

Wiipurilainen Osakunta
– Västmanlands-Dala Nation, Uppsala
– Sydskånska Nationen, Lund
– Korp! Amicitia, Tartto
– Korp! Revelia, Tartto
– Östra Finlands Nation, Helsinki
– Kymenlaakson Osakunta, Helsinki
– Turun yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta, Turku

Östra Finlands Nation
– Västmanlands-Dala Nation, Uppsala
– Helsingkrona Nation, Lund
– Wiipurilainen Osakunta, Helsinki
– Karjalainen Osakunta, Helsinki
– Östra Finlands Nation vid Åbo Akademi, Turku

Etelä-Pohjalainen Osakunta
– Kristianstads Nation, Lund
– Norrlands Nation, Uppsala
– Eesti Üliopilaste Selts, Tartto
– Studenterforeningen, Kööpenhamina
– Christian-Albrechts-Haus, Kiel
– Turun yliopiston Pohjalainen Osakunta, Turku
– Österbottniska Nationen, Turku
– Studentenwerk Schleswig-Holstein, Kiel

Vasa Nation
– Norrlands Nation, Uppsala
– Kalmar Nation, Lund
– Studenterforeningen, Kööpenhamina
– Eesti Üliopilaste Selts, Tartto
– Österbottniska Nationen, Turku
– Studentenwerk Schleswig-Holstein, Kiel

Pohjois-Pohjalainen Osakunta
– Eesti Üliopilaste Selts, Tartto
– Norrlands Nation, Uppsala
– Österbottniska Nationen, Turku
– Göteborgs Nation, Lund
– Studenterforeningen, Kööpenhamina
– Studensu korporacija Imeria, Riika
– Studentenwerk Schleswig-Holstein, Kiel

Teknologföreningen
– ?