Kanta-alueet

Osakunnat ovat jakautuneet maantieteellisesti niin että samalta seudulta tulevat opiskelijat pääsääntöisesti liittyvät samaan osakuntaan. Nämä kanta-alueet löydät kartoista erikseen suomen- ja ruotsinkielisille osakunnille. Oman osakunnan voi valita kotiseutunsa perusteella (tai muista syistä).