Osakuntien yhteisvaltuuskunta

Osakuntien yhteisvaltuuskunta (OYV) on rekisteröity yhdistys, joka toimii osakuntien yhteistyöelimenä. Yhdistyksen jäseninä ovat kaikki yliopistolaissa mainitut osakunnat eli 15 Helsingin yliopiston osakuntaa sekä Aalto-yliopistossa toimiva Teknologföreningen.

Osakuntien yhteisvaltuuskunta hoitaa osakuntien yhteisiä asioita. OYV valvoo osakuntien etua ja toimii tarvittaessa kanavana, jonka kautta osakunnat ilmaisevat yhteisen kantansa niitä koskeviin kysymyksiin. OYV ohjaa osakuntien yhteistä rekrytointia, hankkii esittelymateriaalia sekä käy esittelemässä osakuntia tiedekunnissa ja erinäisissä opiskelijatapahtumissa.

Osakuntien yhteisvaltuuskunta koordinoi osakuntien yhteisiä tapahtumia, kuten suunnistuksia ja aktiivipäivällisiä. OYV:n aloitteesta on vietetty jo kahdesti kaikkien pääkaupunkiseudun opiskelijoiden yhteisiä Senaatintorin Suursitsejä.

Osakuntien yhteisvaltuuskunnan toimintaa pyörittää yhdistyksen hallitus virkailijoineen. Osakuntien edustajat valitsevat puheenjohtajan ja hallituksen 4-6 varsinaista jäsentä yhdistyksen syyskokouksessa. OYV:n hallitus voi lisäksi valita virkailijoita, joten yhteisosakuntalaisesta puuhastelusta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä hallitukseen myös kesken vuoden. OYV:n toimintaan pyritään saamaan edustusta mahdollisimman monesta osakunnasta.