Inspehtorit

Nylands Nation (NN)
Patologian professori Tom Böhling (LÄÄ)

Eteläsuomalainen Osakunta (ESO)
Euroopan historian professori Laura Kolbe (HUM)

Savolainen Osakunta (SavO)
Vanhan Testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen (TEO)

Karjalainen Osakunta (KO)
Teoreettisen hiukkasfysiikan professori Kari Rummukainen (MATLU)

Hämäläis-Osakunta (HO)
Geoinformatiikan professori Petri Pellikka (MATLU)

Keskisuomalainen Osakunta (KSO)
Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio (OIK)

Kymenlaakson Osakunta (KyO)
Fysiikan ja kemian didaktiikan professori Jari Lavonen (KASV)

Åbo Nation (ÅN)
Matematiikan ja tilastotieteen professori Mats Gyllenberg (MATLU)

Varsinaissuomalainen Osakunta (VSO)
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen professori Mari Heinonen (EL)

Satakuntalainen Osakunta (SatO)
Farmaseuttisen kemian professori Jari Yli-Kauhaluoma (FARM)

Wiipurilainen Osakunta (WiO)
Alue- ja kulttuurintutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta (HUM)

Östra Finlands Nation (ÖFN)
Laskennallisen materiaalifysiikan (sve.) professori Kai Nordlund (MATLU)

Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO)
Eläinlääketieteellisen biotieteen professori Tomi Taira (EL)

Vasa Nation (VN)
Sosiaalityön professori Ilse Julkunen (VALT)

Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO)
Kirkkohistorian professori Aila Lauha (TEO)