Det internordiska studentmötet, INS, har sina rötter i de stora skandinaviska studentmötena som ordnades på 1800-talet, först som sammankomster mellan de svenska och danska studenterna men som senare utvidgades till att även innefatta studenter från Finland och Norge. Från den tiden tills idag har olika typer av nordiska studentmöten ordnats, till en början mer sporadiskt för att i samband med INS 2010 i Helsingfors övergå till regelbundna sammankomster där värdskapet varierar mellan de deltagande länderna. 2012 ordnades INS i Uppsala, och 2014 i Lund. I år är det nationerna i Helsingfors som via sin takorganisation Nationernas Samdelegation r.f. ansvarar för förverkligandet av INS.

Syftet med INS är att under en helg lära känna studenter från de nordiska länderna och bekanta sig med deras studentorganisationer. Deltagare bjuds in från nationer och studentföreningar i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Under INS ordnas det lättsamma seminarietillfällen och workshops under dagarna medan kvällarna studentikost nog spenderas på sittning och frackfest. Den nordiska gemenskapen är viktig att värna om och få tillfällen är roligare och mer lämpade för det än INS!

Teman för INS 2016 är ”Den nordiska akademiska gemenskapen” och ”Levande traditioner”. Vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring, där nya tankesätt konstant utmanar gamla mönster. Nationers och studentföreningars styrka ligger i gamla anor och traditioner som skapar kontinuitet. Trots detta skall man inte alltid fastna i det som varit utan även kunna förnya sig och vid behov överge föråldrade tankesätt. Under århundradens lopp har studentkulturen från gemensamma rötter utvecklats åt olika håll i de nordiska länderna och det finns mycket vi kan lära oss av varandra: inse hur mycket våra seder och traditioner liknar varandra men även hur varje land, stad och organisation är unik på sitt eget sätt.

 

suursitsit