Internordiskt Studentmöten eli INSin juuret ovat suurissa skandinaavisissa ylioppilaskokouksissa, joita järjestettiin 1800-luvulla aluperin ruotsalaisten ja tanskalaisten ylioppilaiden kesken. Myöhemmin kokoontumisiin liittyivät myös ylioppilaat Suomesta ja Norjasta. Pohjoismaalaisia opiskelijatapaamisia järjestettiin ensin satunnaisesti, mutta Helsingin osakuntien vuonna 2010 järjestämän INSin jälkeen tapaaminen vakiintui joka toinen vuosi järjestettäväksi tapahtumaksi. Tapahtuman järjestelyvastuu on kiertänyt osallistujamaiden välillä. INS 2012 järjestettiin Uppsalassa ja INS 2014 Lundissa. INS 2016 järjestetään Helsingissä ja järjestävänä tahona toimii Helsingin osakuntien yhteistyöjärjestö Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ry.

INSin tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus tutustua pohjoismaalaisiin opiskelijoihin sekä heidän järjestöihinsä yhden viikonlopun ajan. INSiin kutsutaan edustajat osakunnista ja muista opiskelijajärjestöistä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. INSin päiväohjelmaan kuuluu kevyitä tiettyyn teemaan keskittyviä seminaareja ja ryhmäkeskusteluja, illalla puolestaan juhlitaan perinteisten akateemisten pöytäjuhlien merkeissä. Pohjoismaalaisen yhteisön vaaliminen on tärkeä tavoite, ja INS on tätä varten mitä hauskin ja sopivin tapahtuma!

Vuoden 2016 INS-tapaamisen teemat ovat “pohjoismainen akateeminen yhteisö” sekä “elävät perinteet”. Elämme muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa uudenlaiset ajattelutavat haastavat jatkuvasti vanhoja kaavoja. Osakuntien ja muiden opiskelijajärjestöjen vahvuus on pitkissä perinteissä, jotka luovat jatkuvuutta. Perinteisiin ei kuitenkaan saa takertua, vaan niitä on voitava uudistaa ja jopa irrottautua niistä kokonaan tarvittaessa. Vaikka opiskelijakulttuuri on kehittynyt vuosisatojen aikana Pohjoismaissa eri suuntiin, on meillä kuitenkin yhteiset juuret. Voimme oppia toisiltamme paljon: perinteistä ja tavoista, jotka ovat kaikille yhteisiä, sekä toisista, jotka ovat kullekin maalle, kaupungille ja järjestölle ominaisia ja ainutlaatuisia.

 

suursitsit