Osakuntien inspehtorit:
Nationernas inspektorer:
Inspectors of Student Nations:

Nylands Nation (NN)
Historian (sve.) professori Henrik Meinander (HUM)
Professor i historia (sve.)
Professor of History (swe.)

Eteläsuomalainen Osakunta (ESO)
Euroopan historian professori Laura Kolbe (HUM)
Professor i europeiska historia
Professor of European History

Savolainen Osakunta (SavO)
Vanhan Testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen (TEO)
Professor i Gamla testamentets eksegetik
Professor of Old Testament Studies

Karjalainen Osakunta (KO)
Teoreettisen hiukkasfysiikan professori Kari Rummukainen (MATLU)
Professor i teoretiska partikkel fysik
Professor of Theoretical Particle Physics

Hämäläis-Osakunta (HO)
Geoinformatiikan professori Petri Pellikka (MATLU)
Professor i geoinformatik
Professor of Geoinformatics

Keskisuomalainen Osakunta (KSO)
Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio (OIK)
Professor i europeiska juridik
Professor of European Law

Kymenlaakson Osakunta (KyO)
Fysiikan ja kemian didaktiikan professori Jari Lavonen (KASV)
Professor i kemi och fysik didaktik
Professor of Physics and Chemistry Education

Åbo Nation (ÅN)
Matematiikan ja tilastotieteen professori Mats Gyllenberg (MATLU)
Professor i matematik och statistik
Professor of Mathematics and Statistics

Varsinaissuomalainen Osakunta (VSO)
Yksityis- ja kauppaoikeuden professori Seppo Villa (OIK)
Professor i privat och handelsjuridik
Professor of Private and Business Law

Satakuntalainen Osakunta (SatO)
Farmaseuttisen kemian professori Jari Yli-Kauhaluoma (FARM)
Professor i farmaceutiska kemi
Professor of Medicinal Chemistry

Wiipurilainen Osakunta (WiO)
Kulttuurimaantieteen professori Markku Löytönen (MATLU)
Professor i kulturgeografi
Professor of Cultural Geography

Östra Finlands Nation (ÖFN)
Laskennallisen materiaalifysiikan (sve.) professori Kai Nordlund (MATLU)
Professor i beräkningsmaterial fysik (sve.)
Professor of Computational Material Physics (swe.)

Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO)
Eläinlääketieteellisen biotieteen professori Tomi Taira (EL)
Professor i veterinariskt biovetenskap
Professor of Veterinary Bioscience

Vasa Nation (VN)
Sosiaalityön professori Ilse Julkunen (VALT)
Professor i socialt arbete
Professor of Social Work

Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO)
Kirkkohistorian professori Aila Lauha (TEO)
Professor i kyrkohistoria
Professor of Church History