Se karta över var evenemangen hålls!

Torsdag 6.10.2016

18:00

Mingelkväll

Satakuntalainen Osakunta (SATO)
Lappbrinken 1

Fredag 7.10.2016

Seminarium ”Den nordiska akademiska gemenskapen”

Helsingfors universitets huvudbyggnad, Solennitetssalen (UNI)
Unionsgatan 34

12.00

Välkomstord

INS 2016 -arbetsgruppen

Helsingfors universitets hälsning

Thomas Wilhelmsson, kansler

Föreläsning

Laura Kolbe, prof. i europeisk historia (HU), inspektor för Eteläsuomalainen osakunta

Frågor och diskussion

14.00

Lunch (ingår i deltagaravgiften)

15.00

Kaffe
Presentation av deltagande organisationer

 

***

17.00

Förfest

Domus Gaudiumin Osakunnat (DGO)
Alkärrsgatan 11

18.00

Middag

Mörk kostym eller udda kavaj

Keskisuomalainen Osakunta (KSO)
Perhogatan 6

23.00

Efterfest

De österbottniska nationerna (BOTTA)
Tölögatan 3 A, 5. våningen

Lördag 8.10.2016

Grupparbete ”Levande traditioner”

Nya studenthuset (NYA)
Mannerheimvägen 5 A

11.30

Samling och indelning i grupper

12.00

Rundvandringar enligt följande alternativ:
  • Konsthistorisk rundvandring
  • Universitetsmusem
  • Pubrunda
  • Helsingfors stadsmuseum
  • Exkursion till allmän bastu

Självbekostad lunch enligt gruppens tidtabell

14.30

Samling och indelning i grupper, kaffe
Gruppdiskussioner med temat ”traditioner och deras förnyelse”

Bakgrund: I flera studentorganisationer har det under senaste tiden varit diskussion kring ifall traditioner gällande bl.a. könsroller, alkoholanvänding eller religion fortfarande är relevanta i dagens läge. Vilka traditioner bör behållas,vilka kräver förändring och vad kunde man avskaffa?

 

***

18.00

Bal

Högtidsdräkt eller mörk kostym, akademiska ordnar

Nylands Nation (NN)
Kaserngatan 40

23.00

Efterfest

Hämäläis-Osakunta (HO)
Urho Kekkonens gatan 4

Söndag 9.10.2016

12.00

Sillfrukost

Teknologföreningen (TF)
Otsvängen 22
Esbo

Gratis transport med buss till Teknologföreningen avgår från Hämäläis-Osakunta (HO) kl. 11.30.