INS 2016 -arbetsgrupp

studentmote16@gmail.com

Facebook.com/studentmote

#INSHel2016

INS-osakuntakartta_01

Nationerna och Helsingfors universitet

BOTTA

Ostrobotnia
Tölögatan 3 A, 5. våningen

Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO), Vasa nation (VN), Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO)

DGO

Domus Gaudium
Alkärrsgatan 11

Karjalainen Osakunta (KO), Kymenlaakson Osakunta (KyO), Wiipurilainen Osakunta (WiO)

HO

Hämäläisten talo
Urho Kekkonens gatan 4

Hämäläis-Osakunta (HO)

KSO

Casa Academica
Perhogatan 6

Keskisuomalainen Osakunta (KSO)

NN

Nylands Nation (NN)
Kaserngatan 40

NYA

Nya Studenthuset
Mannerheimvägen 5 A

Eteläsuomalainen osakunta (ESO), Savolainen Osakunta (SavO), Åbo Nation (ÅN), Varsinaissuomalainen osakunta (VSO), Östra Finlands Nation (ÖFN)

SATO

Satakuntatalo
Lappbrinken 1

Satakuntalainen Osakunta (SatO)

UNI

Huvudbyggnaden för Helsingfors universitet
Unionsgatan 34

INS-osakuntakartta_02

TF

Teknologföreningen (TF)
Otsvängen 22
Espoo