Senaste åren har arrangörer och deltagare i INS varit studentnationerna i Helsingfors, Uppsala och Lund. Även andra liknande nordiska studentföreningar och samarbetsorganisationer har deltagit.

Nedan presenteras en lista på organisationer som bjuds in till INS2016. Ifall din förening inte finns på listan men är intresserad att delta i evenemanget, ta kontakt med arrangörerna via e-post (studentmote16@gmail.com).

Helsingfors, Finland

Åbo, Finland

 • Åbolands nation
 • Östra Finlands nation
 • Nyländska nationen
 • Österbottniska nationen
 • Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta
 • Satakuntalais-Hämäläinen osakunta
 • Turun yliopiston pohjalainen osakunta
 • Savo-Karjalainen osakunta

Uppsala, Sverige

 • Stockholms nation
 • Uplands nation
 • Gästrike-Helsinge nation
 • Östgöta nation
 • Västgöta nation
 • Södermanlands-Nerikes nation
 • Västmanlands-Dala nation
 • Smålands nation
 • Göteborgs nation
 • Kalmar nation
 • Värmlands nation
 • Norrlands nation
 • Gotlands nation
 • Kuratorskonventet

Lund, Sverige

 • Östgöta nation
 • Västgöta nation
 • Lunds nation
 • Malmö nation
 • Helsingborgs-Landskrona nation
 • Sydskånska nationen
 • Kristianstads nation
 • Blekingska nationen
 • Göteborgs nation
 • Hallands nation
 • Kalmar nation
 • Wermlands nation
 • Kuratorskollegiet

Linköping, Sverige

 • Västgöta nation
 • Wermlands nation

Danmark

 • Studenterforeningen, Köpenhamn

Norge

 • Det Norske Studentersamfund, Oslo
 • Studentersamfunnet, Bergen
 • Studentparlamentet, Bergen
 • Studentersamfundet, Trondheim