Till INS kan varje nation och organisation anmäla tre representanter. I egenskap av arrangörer har nationerna i Helsingfors plats för fyra representanter. Priset för hela veckoslutet är 120 euro per deltagare, vilket innehåller deltagande i seminariet, kvällsprogrammen och sillfrukosten. Priset inkluderar inte frukost eller lördagens lunch.

 

Anmälningen till INS2016 har stängt. Vänligen kontakta arrangörerna vid behov.